Ben jij het thuiszitten zat?

Komen de muren op je af?
Voel je je eenzaam of zit je in een dip?
Ben je vaak onzeker en heb je daar genoeg van?
Volg dan de NLP Practitioner opleiding!

Meer informatie

Herken je dit?

Achtervolgt het verleden jou door onverwerkte emoties?
Ben jij die eeuwige twijfelaar, die moeite heeft met keuzes maken?
Werk aan een betere toekomst, volg deze opleiding!

Meer informatie

Van Depressie naar Vooruitgang.

Zijn jouw gedachten meester over je eigen ik?
Kun je niet stoppen met denken en slaap je slecht?
Help jij altijd anderen maar niet jezelf? 
Volg dan deze opleiding zodat je weer regie krijgt over jezelf!

Meer informatie

Master in Coaching.

Wil jij het optimale uit jezelf en uit anderen halen?
Wil je een cliënt op een efficiënte, snelle manier naar een oplossing begeleiden
en bij je medewerkers de talenten optimaal naar boven te halen?
Word een coach en help anderen hun leven op te pakken.
Volg deze opleiding en word een Master Coach!

Meer informatie

Houd je van aanpakken?

Weet je dat bijna heel Nederland in een depressie raakt?
Dat er bij de GGZ-wachtlijsten zijn van ruim 1 tot 2 jaar?
Zie je om je heen mensen wegkwijnen die geen hoop meer hebben?
Volg dan de NLP Bootcamp-opleiding, binnen 6 maanden ben je een Master Coach!

Meer informatie

Ben jij het thuiszitten zat?

Komen de muren op je af?
Voel je je eenzaam of zit je in een dip?
Volg dan de NLP Practitioner opleiding!

Meer informatie

Herken je dit?

Achtervolgt het verleden jou door onverwerkte emoties?
Twijfel je bij het maken van keuzes?
Werk aan een betere toekomst, volg deze opleiding!

Meer informatie

Van Depressie naar Vooruitgang.

Kun je niet stoppen met denken en slaap je slecht?
Help jij altijd anderen maar niet jezelf? 
Volg dan deze opleiding en krijg de regie over jezelf!

Meer informatie

Master in Coaching.

Wil jij het optimale uit jezelf en anderen halen?
Wil je een cliënt op een efficiënte, snelle manier helpen?
Word dan een coach en volg de Master Coach!

Meer informatie

Houd je van aanpakken?

Heel Nederland raakt in een depressie.
De GGZ heeft wachtlijsten van ruim 1 tot 2 jaar?
Word binnen 6 maanden een coach, volg deze opleiding.

Meer informatie

NLP Woordenlijst

Ankeren
Het proces waarbij een interne reactie geassocieerd wordt met een externe stimulus zodat de reactie snel en onopvallend opgeroepen kan worden.

Associëren
Hierbij zijn gevoelens en een groot deel van de zintuigelijke ervaring een beleving in de situatie zelf. 'Je zit er helemaal in.'

Auditief
Het horen en terughalen van geluiden.

Backtracken
Benoemen van exacte primaire uitdrukkingen, de hoofdpunten van wat de ander zegt. Oftewel: letterlijk iets nazeggen.

Bail-out anchor
Veiligheidsanker om uit een negatieve herinnering te komen.

Breakstate
Een indirecte manier om stop te zeggen en partijen in een neutrale stemming te krijgen.

Bouwstenen
Een techniek bestaat uit een reeks onderdelen die in chronologisch volgorde al dan niet meerdere malen herhaald worden. Deze onderdelen noemen we bouwstenen. Er zijn bouwstenen die een techniek aankleden c.q. ondersteunen.

Chunken
Organiseren van informatie d.m.v. chunken op verschillende niveaus:
• bij up-chunken naar een hoger, abstracter niveau
• bij lateraal chunken naar hetzelfde niveau (zoeken naar overeenkomsten)
• bij down-chunken naar een specifieker, concreter en gedetailleerder niveau

Dissociatie
Afstandelijk een gebeurtenis ervaren zonder daar een emotie aan te koppelen. Kijken naar jezelf en afstand creëren van de situatie.

Eye accessing cues
Oogbewegingen die de voorkeuren van het representatiesysteem aangeven en de combinaties die daarbij worden gemaakt.

Feedback
Een positief geformuleerde manier om te reflecteren op gedrag. Een veel voorkomend feedback-model is het sandwich-model.

Future pace
Afstemmen op de toekomst. Mentaal een voorstelling maken om het gewenste gedrag in de toekomst automatisch en op een natuurlijke manier plaats te laten vinden.

Gustatoir
Heeft te maken met je smaak en proeven.

Herkaderen
Veranderen van een negatieve gedachte in een positieve gedachte zonder dat de ervaring verandert.

Hulpbronnen
Met hulpbronnen kun je een oplossing genereren waarbij ongewenst gedrag verandert naar gewenst gedrag. Hulpbronnen kunnen zijn: talenten, emoties, vaardigheden, kwaliteiten, waarden, competenties enz.

Interventie
Een methode/techniek toepassen om een doel te bereiken.

Kalibreren
Leren herkennen van onbewuste, non-verbale reacties van een andere persoon.

Kinesthetisch
Heeft te maken met gevoel en het terughalen van een gevoel, zowel intern als extern.

Metafoor
Een overdrachtelijke uitdrukkingsvorm waarbij een boodschap is verpakt in een verhaal of anekdote.

Metamodel
Een model waar categorieën taalpatronen worden geïdentificeerd die problematisch of dubbelzinnig kunnen zijn. Doel is om meer specifieke beschrijvingen van ervaringen te krijgen.

Miltonmodel
Het omgekeerde van het metamodel. Hypnotische taalpatronen waarbij uitspraken effectief vaag zijn.

NLP
Neuro (verwijst naar hersenen, zenuwstelsel), Linguistisch(verwijst naar taal, verbale en non-verbale communicatie), Programmeren (verwijst naar het aan- en afleren van bepaald gedrag en bepaalde vaardigheden).

Pacing en leading
Een methode om snel rapport op te bouwen door eigen gedrag af te stemmen op het gedrag van degene met wie gecommuniceerd wordt. De ander volgen (pacing).
Langzaam en op een elegante en rustige manier van houding veranderen en overgaan van volgen naar leiden (leading).
Programmer
Een ander woord voor coach. Een programmer begeleidt het proces en werkt middels een interventie naar een gewenst resultaat.

Olfactoir
Heeft te maken met geur en ruiken.

Rapport
Het proces van afstemmen waarbij aspecten van het eigen externe gedrag aangepast en afgestemd worden op dezelfde aspecten in het externe gedrag van de gesprekspartner. Het doel van rapport maken is vertrouwen, harmonie en samenwerking in een relatie tot stand te brengen.

Representatiesystemen
Zijn o.a.: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir en gustatoir.

Sandwich-model
Een manier om feedback te geven waarbij de boodschap (= aandachtspunt) is 'verpakt' tussen twee positieve punten.

Strategie
Een specifiek geheel van mentale stappen en gedragingen die tot een bepaald resultaat leiden. Het belangrijkste aspect van een strategie is het gebruik van het representatiesysteem om specifieke stappen uit te voeren.

Subject
Ook wel cliënt of coacheeé genoemd. Iemand die een interventie ondergaat met als doel ongewenst gedrag te vervangen door gewenst gedrag.

Synesthesie
Overlapping tussen twee representatiesystemen, bijvoorbeeld zien - voelen, waarbij het gevoel ontleend wordt aan wat er gezien wordt.

Submodaliteiten
De specifieke zintuigelijke kwaliteiten die door de zintuigen worden waargenomen. Bijvoorbeeld kleur, volume, temperatuur.

Timeline
Een methode/techniek om letterlijk transformaties te bewerkstelligen. In een timeline zijn alle hulpbronnen aanwezig die nodig zijn om te transformeren.

Transderivationeel zoeken
Een onbewust en automatisch zoekproces in opgeslagen herinneringen.

Vormvoorwaarden
Voorwaarden om succesvolle doelen te behalen en deze vorm te geven. De vormvoorwaarden moeten getoetst worden alvorens aan een coachingstraject te beginnen.

Visueel
Heeft te maken met zien en kijken en met het terughalen van beelden.

Waarnemer
Een waarnemer is gedissocieerd. Hij/zij observeert zonder daar een emotie aan te koppelen.

Zintuiglijke kanalen
• V = Visueel
• A = Auditief
• K = Kinesthetisch
• O = Olfactoir
• G = Gustatoir

Weet jij nog een krachtig NLP woord? Deel het met ons dan voegen wij jouw woord aan deze lijst toe. >>contactformulier<<. Alvast bedankt!

NLP agenda

Andere gerelateerde onderwerpen: 

Wat is NLP:

NLP Loep

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Linguïstisch: taal opgebouwd uit woorden, zinnen, toonhoogte, klanken en teksten of discoursen.
Programmeren: terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren of afleren.

Met NLP krijg je toegang tot een opperste staat van creativiteit, optimale gezondheid, verandering van beperkende overtuigingen en het versterken van je eigenwaarde! Meer informatie wat is NLP

Doel van NLP

NLP BrilNLP is een krachtige, effectieve methode met als doel snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Hierdoor kan bestaand, niet gewenst gedrag, omgezet worden in wenselijk gedrag en creëer je het leven dat jij graag wilt.

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Modelleren - menselijke vaardigheden overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
  2. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de beleving.
  3. Communicatietechnieken - methoden om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Meer informatie Doel van NLP.

NLP is geschikt voor iedereen!

Voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling, verandering en verbetering in gedrag en relaties, zowel privé als zakelijk. Wie wil dat nu niet?

NLP Brein blauw 0098ca kleurHoe werkt het?

Mensen leren automatisch en op een natuurlijke manier denken, communiceren en zich op een bepaalde manier te gedragen. Sommige manieren zijn nuttig, andere zijn nuttig geweest. Door te begrijpen hoe we leren, hoe we kunnen veranderen en hoe we onszelf kunnen verbeteren is het mogelijk om nieuwe gewoonten te ontwikkelen waardoor we gelukkiger zijn en meer succes hebben. Meer informatie NLP voor wie?.

Andere gerelateerde onderwerpen: 

Wat is NLP:

NLP Loep

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.
Linguïstisch: taal opgebouwd uit woorden, zinnen, toonhoogte, klanken en teksten of discoursen.
Programmeren: terwijl we communiceren kunnen we anderen, of anderen ons, iets bijleren of afleren.

Met NLP krijg je toegang tot een opperste staat van creativiteit, optimale gezondheid, verandering van beperkende overtuigingen en het versterken van je eigenwaarde! Meer informatie wat is NLP

Doel van NLP

NLP BrilNLP is een krachtige, effectieve methode met als doel snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen. Hierdoor kan bestaand, niet gewenst gedrag, omgezet worden in wenselijk gedrag en creëer je het leven dat jij graag wilt.

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

  1. Modelleren - menselijke vaardigheden overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.
  2. Analyse van de subjectieve ervaring - het bepalen van patronen in de beleving.
  3. Communicatietechnieken - methoden om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Meer informatie Doel van NLP.

NLP is geschikt voor iedereen!

Voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling, verandering en verbetering in gedrag en relaties, zowel privé als zakelijk. Wie wil dat nu niet?

NLP Brein blauw 0098ca kleurHoe werkt het?

Mensen leren automatisch en op een natuurlijke manier denken, communiceren en zich op een bepaalde manier te gedragen. Sommige manieren zijn nuttig, andere zijn nuttig geweest. Door te begrijpen hoe we leren, hoe we kunnen veranderen en hoe we onszelf kunnen verbeteren is het mogelijk om nieuwe gewoonten te ontwikkelen waardoor we gelukkiger zijn en meer succes hebben. Meer informatie NLP voor wie?.

NLP Opleidingen Wegener is aangesloten bij:

The Society of NLP

nlp 2 logos 171x87Neuro Linguïstisch Programmeren is ontwikkeld om mensen te leren hoe ze hun eigen gedrag positief kunnen beïnvloeden waardoor ze het optimale uit hun leven kunnen halen. Trainer "Kurt Wegener" is officieel gecertificeerd door de grondlegger van NLP Dr. Richard Bandler. 

NLP certificaat trainer

CRKBO
BGN

Wat deelnemers schrijven

NLP pijl rechts donkerblauwNLP aanbevelingen van deelnemers die een NLP opleiding hebben gevolgd bij NLP Opleidingen Wegener. 

 Edith Veerhoek
Edith VeerhoekCAP-able Change & Projects
 Edith Veerhoek
Edith VeerhoekCAP-able Change & Projects
Vorige week heb ik een zeer leuke, leerzame en interessante cursus gevolgd bij Kurt. Wat het mooie was van deze cursus is dat Kurt het geheel op maat gemaakt had gericht op mijn werk en hoe ik bepaalde oefeningen kon toepassen op mijn kandidaten. Kurt heeft me niet alleen handvatten gegeven maar ook een stukje zelfvertrouwen zodat ik wist dat ik al in de goede lees hier verder

Albert Dubbeldam
Albert DubbeldamAgile testconsultant bij KWF
Albert Dubbeldam
Albert DubbeldamAgile testconsultant bij KWF
Kurt is zeer gedreven, scherpe en humoristische trainer. De overtuiging dat NLP echt werkt kwam bij mij tot uiting toen ik tijdens een demo van mijn appelallergie werd verlost. Na afloop van de sessie bood hij mij een appel aan. Enigszins sceptisch at ik deze op, maar de allergische reactie bleef uit. Kurt weet een goede synergie in de groep te creëren, lees hier verder

Kuo Wei Lau
Kuo Wei LauTechnisch Applicatie Beheerder at APG
Kuo Wei Lau
Kuo Wei LauTechnisch Applicatie Beheerder at APG
Ik heb bij Kurt de opleiding NLP practitioner met veel plezier mogen volgen. De passie en de energie die Kurt straalt gaf mij het gevoel dat deze dagen voorbij zijn gevlogen. Wat mij aansprak is de vele praktijk en weinig theorie. In combinatie met zijn vriendelijk, rustige uitstraling, genoeg ruimte voor eigen inbreng en zijn boeiende manier van vertellen lees hier verder

Contact

Tel. nr.: 045 542 42 60
Tel. nr.: 06 21 65 02 80

BTW nr.: NL853266499B01
KVK nr.: 58983848

Trainingslocatie:
Kerkraderweg 23
6416 CC Heerlen

Trainingslocatie:
Plesmanstraat 59
3905 KZ te Veenendaal

Postadres:
Da Costastraat 1
6416 VP Heerlen